Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Veur Klassiek

De Stichting Veur Klassiek, gevestigd te Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Contactgegevens
www.veurklassiek.nl
informatie@veurklassiek.nl

Persoonsgegevens
Bij de aankoop van een concertkaart geeft u automatisch toestemming onderstaande persoonsgegevens te verwerken. De Stichting Veur Klassiek verwerkt deze persoonsgegevens doordat u deze als kaarthouder desgevraagd verstrekt.
Het gaat hier om:
– naam
– adresgegevens, telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
* het verstrekken van relevante informatie over:
– het programma van de door de stichting georganiseerde concerten
– de toelichting daarbij
– programmawijziging /annulering van een optreden van gecontracteerde musici
– andere relevante berichten over door de stichting georganiseerde concerten

* het afhandelen van de betaling van de concertkaarten:
– de online kaartverkoop voor alle concerten verloop via het digitale verkoopsysteem van het Veur Theater, TicketMatic.

Bewaartermijn
Tot 5 jaar na de laatste aankoop van een concertkaart en overigens niet langer dan strikt noodzakelijk om het bovenbedoelde doel te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ter uitvoering van bovenstaande doelen worden de persoonsgegevens niet met derden gedeeld, behoudens voor zover het betreft het verwerken van persoonsgegevens voor de online verkoop van toegangskaarten voor uitvoering van de Stichting Veur Klassiek via het digitale verkoopsysteem van het Veur Theater, TicketMatic.

Veur Klassiek maakt geen gebruik van cookies.

Inzagerecht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te doen verwijderen door een verzoek daartoe aan de beheerder via informatie@veurklassiek.nl

Beveiliging
Veur Klassiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan.
Veur Klassiek neemt die voorzorgsmaatregelen die in redelijkheid kunnen worden verlangd ter bescherming van uw gegevens.

Klachten
Veur Klassiek wijst daarnaast op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.